SESLİ DİNLE

(Yazıda geçen Gavs hazretleri, şu an Adıyaman Kahta Menzil köyünde ikamet eden Gavs’ı Sani Seyyid Abdulbaki hazretlerinin mübarek babalarıdır.)

Hacı İdris aslen Siirtli olup, Gavs Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretlerinin yakınında hizmetinde bulunmuş güzel bir sofiydi.

Gavs çok daralmış ve sıkılmıştı etraftan devamlı onun başka şeyhler ile ilgili makamıyla ilgili kıyaslamalar ve mehdilik iddiaları yapılmaktaydı bu durum öyle bir hal aldı ki mübarek ister istemez cevap vermek izah getirmek mecburiyetinde kaldı. Hepimizin camide olduğu bir gün bize dönerek şimdi beni iyi dinleyin başkaca söylemeyeceğim burada olmayanlara da söyleyin bir daha bu fitneye sebep olmasın burada bu fitne bitsin dedi ve evet ben mehdiyim lakin sizin dediğiniz gibi değil ben bu zamanın mehdisiyim (Bu zamanda yapılan irşat makamı anlamında) dedi

Devam etti kim Muhammed Raşit’in irşadına yetişirse o sultan irşadı görecek….. sordular

Kurban Sultan irşadı nedir?

Sultan irşadı 800 senede bir gelir O ona nasiptir.

Kim Abdulbaki’ye yetişir ise O yeni bir irşat görecek

Bu böyledir böyle biline dedi

Not : Bu kıssadan sonra hacı İdris’e sordum hacı abi bütün bu süreçleri yaşadın ve gördün bütün bunlardan sonra bu günü (gönlünü) bana söyler misin dedim. Düşündü düşündü gözleri doldu (misalen)bu gün onlar kabirden kalkıp gelseler onlara biat etmem

Gün bu gündür bugün yeni ve büyük bir irşat günüdür ve bugün bunun sahibi vardır.

Bu günü değişmem dedi.

Engin’den

18 Yorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.